Значението и развитието на балета

2021/06/02

Балеtконкретно се отнася до европейска класическа форма с определени спецификации за движение, умения и естетически изисквания; или обикновено се отнася до танцов израз, който използва човешки движения и пози, за да изрази драматично съдържание, за да насърчи развитието на сюжета и да изрази определени емоции, настроения, психични състояния и поведения. Първият понякога се превежда като „танцова драма“.

Думата балет произлиза от древния латински балон, който първоначално е означавал да танцува в определен стил публично и не е означавал театрален спектакъл.Балеt, като форма на сценично изкуство, започва да се вижда в големите банкети и развлекателни дейности на италианския двор през Ренесанса. По-късно принцесата на Флоренция, Катрин Медичи, донесе тази танцова форма на френския двор.


През 1581 г. първият балет в изпълнение на френския двор „Комедията на кралицатаБалеt"предизвика големи последици в Европа. Съдилищата на различни страни последваха примера и разглеждаха балета като образец на придворно забавление. През 1661 г. френският крал Луи XIV го създаде в Париж. След Кралската академия по танци той разреши създаването на Операта в Париж през 1669 г., като по този начин завършва златната ера на „придворния балет". След като балетът влиза в театъра, той преминава последователно етапите на „комедиен балет" и "пеещ балет".


В средата на 18 век „Сюжетни танци“ и свързаните с тях теории стават все по-съвършени. Едва тогава балетът напълно променя статуса на разчитане на драма и опера, само изпълнява танци между сцените и се превръща в използването на танц и музика за насърчаване на развитието на сюжета, който има сериозно социално значение. Театралната форма на изкуството.


Началото на 19 век е поредната златна епоха в историята набалет development, with major breakthroughs in content and subject matter, techniques and performances, and performance forms. Tiptoe dance skills have gradually become the main performance method of actresses, and a set of systematic and scientific training methods have been accumulated. Affected by the romantic cultural trend of thought, the development of балет in European countries pays more attention to the expression of national spirit and temperament, forming балет schools with different styles such as the Italian school, the French school, the Russian school and the Danish school.


Since the 20th century, Russia has replaced Italy and France as the center of traditional балет development. On the stage of European and American countries, modern балет of different styles and genres gradually showed a vigorous development momentum, thus injecting new vitality into the development of балетизкуство.